(Bez anotace) Odpovědnost státu za škodu, Náhrada nemajetkové újmy (o. z.), § 3 odst. 1 písm. b) předpisu č. 82/1998 Sb., § 13 odst. 1 předpisu č. 82/1998 Sb., § 6 odst. 1 předpisu č. 111/1998 Sb.

13. 2. 2020


Za újmu způsobenou výkonem samosprávné působnosti veřejné vysoké školy odpovídá tato veřejná vysoká škola podle obecných předpisů, a nikoliv stát podle zákona č. 82/1998 Sb.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 07. 2019, sp. zn. 30 Cdo 2301/2017)