(Bez anotace) Nájem bytu, Neplatnost právních jednání (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ], § 2249 o. z., § 582 o. z., § 2237 o. z.

13. 2. 2020


Nájemce může vyjádřit souhlas s návrhem pronajímatele na zvýšení nájemného učiněným podle § 2249 odst. 1 o. z. i tím, že zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem zvýšené nájemné.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 07. 2019, sp. zn. 26 Cdo 4150/2018)