(Bez anotace) Okamžité zrušení pracovního poměru, Mzda (a jiné obdobné příjmy), Srážky ze mzdy, § 144a odst. 4 předpisu č. 262/2006 Sb., § 147 odst. 3 předpisu č. 262/2006 Sb., § 1982 o. z., § 2045 o. z., § 56 odst. 1 písm. b) předpisu č. 262/2006 Sb.

13. 2. 2020


Jednostranné započtení pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody proti pohledávce zaměstnance na mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu není přípustné, i kdyby byly dodrženy zákonné limity vyplývající z ustanovení § 278 a § 279 odst. 1 o. s. ř. Zaměstnavatel je oprávněn započíst svou pohledávku na náhradu škody proti pohledávce zaměstnance na mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu a provést srážku (srážky) ze mzdy za účelem uspokojení svého nároku na náhradu škody jen na základě dohody o srážkách ze mzdy uzavřené se zaměstnancem.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 05. 2019, sp. zn. 21 Cdo 238/2019)