(Bez anotace) Bezdůvodné obohacení, § 2991 o. z., § 2997 odst. 1 o. z., § 1936 odst. 2 o. z.

13. 2. 2020


Právo na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého plněním za jiného (§ 2991 o. z.) není vyloučeno podle § 2997 odst. 1, věty druhé, o. z. samotnou skutečností, že ochuzený (plnitel) vědomě poskytl plnění namísto obohaceného (dlužníka), ač k tomu nebyl povinen, ani tím, že si ochuzený na věřiteli nevymínil postoupení pohledávky dle § 1936 odst. 2 o. z.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 03. 05. 2019, sp. zn. 28 Cdo 208/2019)