Exekuce; bezúspěšné uplatňování práva; pohledávka; exekuční příkaz; dlužník; povinný, § 138 o. s. ř., § 313 odst. 3 o. s. ř., § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb.

27. 3. 2017
Uplatňuje-li povinný jako žalobce v soudním řízení pohledávku poté, kdy byla postižena exekučním příkazem o přikázání této pohledávky a exekuční příkaz byl doručen dlužníkovi povinného, jde do výše, v jaké byla pohledávka postižena, o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva odůvodňující nepřiznání osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 23 Cdo 2831/2014, ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.2831.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném rozhodnutí zabýval otázkou přiznání osvobození od soudních poplatků povinného v situaci, kdy část pohledávky povinného již byla postižena exekučním příkazem o přikázání této pohledávky a exekuční příkaz byl doručen dlužníkovi, a v této části šlo tedy o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 80/2017)