Společnost MAFRA neuspěla u Nejvyššího soudu se svým dovoláním ve sporu s hercem Tomášem Töpferem

Nejvyšší soud dne 29. 8. 2019 zamítl dovolání společnosti MAFRA a potvrdil tak rozsudek Městského soudu v Praze z května loňského roku. Odvolací soud tímto rozsudkem uložil žalované společnosti povinnost zaplatit herci Tomáši Töpferovi celkem 150.000,- Kč, naopak ale zamítl jeho požadavek, aby se mu žalovaná společnost veřejně omluvila.Definitivně tak bylo rozhodnuto o žalobě, prostřednictvím které se Tomáš Töpfer jako zakladatel a člen správní rady obecně prospěšné společnosti Památník Šoa, o. p. s., domáhal zadostiučinění za nepravdivá tvrzení o jeho zištné motivaci v účasti na připravovaném projektu památníku připomínajícího na nádraží Praha-Bubny vyvraždění Židů v Evropě za druhé světové války. Tato tvrzení obsahoval článek „Jak vydělávat na holokaustu“, který 15. října 2015 publikovala Mladá fronta DNES.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí mj. konstatuje: „Dovolací soud nemá vzhledem k podrobnému a preciznímu odůvodnění napadeného rozhodnutí pochyb, že odvolací soud se věcí plně zabýval, a zcela přisvědčuje jeho přesvědčivému závěru, že předmětným článkem došlo k excesivnímu zásahu do osobnostních práv žalobce. Jakkoli je pravdou, že jde o osobu veřejně činnou, která musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané, a byla jí kromě toho žalovanou nabídnuta možnost reakce na stránkách stejného deníku, v jakém vyšel difamující článek, výrazové prostředky, které ve vztahu k žalobci zvolil autor článku, nebyly sice přehnaně expresivní, nicméně s přihlédnutím k tématu židovské genocidy byly osobně zraňující. Nelze přitom přehlédnout, že jedna z největších tragédií v dějinách lidstva je i po několika desítkách let stále citlivou otázkou, zejména pro židovskou komunitu, vyvolává emoce a osud tisíců umučených nevinných lidí málokoho nechá lhostejným. Nepodložené a neopodstatněné označení žalobce za osobu, která z této dějinné události hodlá majetkově kořistit, lze tedy důvodně považovat v uvedených specifických souvislostech za podstatný zásah do cti a vážnosti žalobce, i když použitá formulace nebyla výjimečně vypjatá či dokonce vulgární. Podstatné přitom je, že podle skutkových zjištění soudu prvního stupně žalobce za svou účast na aktivitách obecně prospěšné společnosti ničeho nepobíral, nešlo tedy o kritiku věcně podloženou.“

Nejvyšší soud rozsudek v této věci vyhlásil dnes na své elektronické úřední desce a úřední desce v budově soudu pod sp. zn. 25 Cdo 3423/2018. Vyhlašovaný text rozhodnutí bude na úřední desce vyvěšen 15 dnů.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
9. 9. 2019