Nejvyšší soud zveřejnil kompletní text mediálně sledovaného rozhodnutí, ve kterém přináší výklad k problematice tzv. prostorových odposlechů povolených soudcem v jiné trestní věci

Nebývalou pozornost médií si v minulých dnech a týdnech vysloužilo rozhodnutí senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, kterému předsedal JUDr. Josef Mazák, a to především proto, že vykládá právní názor senátu č. 7 trestního kolegia na přípustnost důkazů pořízených na základě tzv. prostorových odposlechů povolených soudcem v jiné trestní věci. Pseudonymizovanou verzi předmětného rozhodnutí s podrobným odůvodněním nyní zveřejnil pod sp. zn. 7 Tdo 865/2020 Nejvyšší soud na svých webových stránkách v databázi „Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu.

Média označují rozhodnutí za průlomové, srovnávají je s některými dřívějšími, kde trestní senáty napříč soudní soustavou přípustnost použití odposlechů nařízených v jiné věci jako důkazu rovněž řešily. Nejvyšší soud v té souvislosti upozorňuje, že senát č. 7 se v řízení sp. zn. 7 Tdo 865/2020 zabýval výhradně prostorovými odposlechy nařízenými soudcem v souladu s § 158d odst. 3 trestního řádu. Tedy odposlechy, které nemohou být povoleny pouze státním zástupcem, ale vzhledem k tomu, že se v daných případech jedná o zásah do nedotknutelnosti obydlí, popř. do listovního tajemství nebo je zjišťován obsah jiných písemností, čímž je vyšší měrou zasahováno do práv sledované osoby, je nutné, aby takové sledování povolil soudce.

Už proto, že rozhodnutí obsahuje odkazy na dřívější judikaturu Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a taktéž přidává odkazy na komentářovou literaturu, nelze rozhodnutí hodnotit jako překvapivé anebo průlomové. Na to ostatně poukázal i předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., který byl v souvislosti s tímto usnesením požádán o komentář redakcí deníku Právo a serveru Novinky.cz. Dále pak Petr Angyalossy upozornil, že každé trestní řízení má svá individuální specifika. „Ne každý případ je i z procesního hlediska úplně stejný a mohou tu nastat určité nuance, které pak mají vliv na to rozhodnutí,“ uvedl předseda Nejvyššího soudu.

Pro úplnost Nejvyšší soud informuje také o nedávno vydaném rozhodnutí senátu trestního kolegia ze dne 25. 8. 2020 ve věci sp. zn. 8 Tdo 647/2020, jemuž předsedala JUDr. Věra Kůrková. Tento senát mj. řešil obdobnou právní otázku. Na webových stránkách Nejvyššího soudu bude rozhodnutí zveřejněno v následujícím týdnu.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností
8. října 2020