Reakce na článek Petra Uhla: „Na Nejvyšším soudu zavál vítr práva

K následujícím řádkům mne přiměl článek Petra Uhla: „Na Nejvyšším soudu zavál vítr práva“. Opakovaně a léta zaujímám názor, že vlastní výkon kompetencí Nejvyššího soudu se soustřeďuje do rozhodovací činnosti, která má regulativní funkci a při níž jd 

Stanovisko Nejvyššího soudu v Brně k nařizování ústavní výchovy dětí soudy z důvodu chudoby či nevyhovujících bytových podmínek

„Důvodem pro nařízení ústavní výchovy dítěte nemohou být samy o sobě materiální nedostatky rodiny, zvláště pak její špatné bytové poměry.“ 

Nejvyšší soud v Brně jednoznačně odmítá tvrzení Tomáše Němečka z LN, že NS tajil informace o členství některých soudců v KSČ

Nejvyšší soud v Brně jednoznačně odmítá tvrzení vedoucího přílohy Lidových novin Právo a justice Tomáše Němečka, který, zřejmě bez potřebných informací, uvedl 7.1. 2011 ve 21,05 hodin v pořadu ČRo – 1 Radiožurnál v pořadu Stalo se dnes : „Tomáš NĚME 

Předběžná otázka Nejvyššího soudu byla zaevidována v rejstříku Soudního dvora

V říjnu 2010 se Nejvyšší soud ČR v souladu s čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie obrátil na Soudní dvůr EU s žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce. Předběžná otázka byla nyní zaevidována v rejstříku Soudního dvora, konkrétně jako věc C-514/10. I 

Informační systém na stránkách Nejvyššího soudu nabízí rychlé a operativní informace o stavu řízení

Účastníci řízení před Nejvyšším soudem se mohou dovědět výsledek sami a mnohem dříve, než je jim doručeno písemné rozhodnutí. Drtivá většina řízení před Nejvyšším soudem je totiž neveřejná - tedy bez účastníků řízení a proto je možnost zjistit výs 

Uvedení do funkce nového místopředsedy NS JUDr. Fialy

V pondělí 3. ledna 2011 bude uveden do funkce nového místopředsedy Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala a to za účasti předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové a ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila. V rámci této události bude i krátká  

Šťastné vykročení do roku 2011 - PF 2011

Vedení Nejvyššího soudu i všichni soudci a zaměstnanci přejí všem lidem šťastné vykročení do roku 2011, pevné zdraví, klid a pohodu. 

Členství soudců Nejvyššího soudu v KSČ do roku 1989

Na základě dotazu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/10, zaslání seznamu soudců Nejvyššího soudu, kteří byli ke dni 17. 11. 1989 členy nebo kandidáty Komuni 

Nejvyšší soud navštívili soudci ze zemí tzv. Východního partnerství

Dne 15. prosince 2010 se na Nejvyšším soudě uskutečnilo pracovní setkání se soudci, pracovníky ministerstev spravedlnosti a zástupci nevládních organizací ze zemí tzv. Východního partnerství. Pracovní návštěva Nejvyššího soudu byla součástí programu týdenního  

JUDr. Roman Fiala byl jmenován místopředsedou Nejvyššího soudu

Prezident republiky Václav Klaus jmenoval v pátek 17. prosince 2010 novým místopředsedou Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialu. JUDr. Fiala od 1. ledna 2011 nahradí ve funkci JUDr. Pavla Kučeru, který posledním dnem letošního roku odchází do důchodu.