Upřesnění informací v otázce vraždy či zabití zloděje

Vzhledem k nepřesným informacím v některých sdělovacích prostředcích k rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci usmrcení zloděje, za které hrozí stíhání pro vraždu a ne pro zabití, považuje Nejvyšší soud uvést několik zásad, které zůstávají nedotčeny. Stále t 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu k tr. činu zabití

Usmrcení pachatele běžné, méně závažné, krádeže nebo pokusem o jeho usmrcení okradeným nelze kvalifikovat jako trestný čin zabití podle §141 trestního zákoníku. Člověk, který i v rozrušení usmrtí pachatele, jenž jej okradl nebo se pokusil okrást, může být s 

Předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Brožová slaví významné životní jubileum

V pondělí 7. března se dožívá významného životního jubilea předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová. Svých 60. narozenin se dožívá v devátém roce svého působení v čele Nejvyššího soudu v jehož čele stojí od roku 2002. Soudci i zaměstnanci Nejvyš 

Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu k trestnému činu loupeže

Nově vydané stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu k trestnému činu loupeže: Trestného činu loupeže se pachatel může dopustit i v těch případech, vzbudí-li v poškozeném obavu a strach z bezprostředního fyzického násilí, aniž by výslovně pronesl ja 

Nejvyšší soud v Brně sklidil obdiv evropských zemí za rychlost při povolování průvozů mezinárodních zločinců k výkonu spravedlnosti

Členové mezinárodních zločineckých gangů, zvlášť nebezpeční pachatelé napojení na mezinárodní organizovaný zločin z různých zemí Evropy, prochází velmi často rukama soudců Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud v Brně je totiž v ČR jediný, který může povoli 

Pachateli trestného činu lze zajistit jakýkoliv majetek pro odškodňování

V rámci ochrany obětí trestných činů a lepší možnosti reálného odškodnění schválilo trestní kolegium Nejvyššího soudu v Brně postup, který se dotýká již orgánů činných v trestním řízení. Tento postup, který je v souladu s §79f trestního řádu, bude zapsán 

Nejvyšší soud odmítl dovolání v případu dlouhodobého brutálního týrání družky a jejích dvou synů

Na  pět let ve věznici s ostrahou ponechal Nejvyšší soud v Brně J. S. (1953) ze Žatecka za dlouhodobé brutální týrání družky a jejích dvou synů. Nejvyšší soud v neveřejném zasedání odmítl jeho dovolání a tím ponechal uložený trest v platnosti. Šlo o přípa 

Stanovisko NS: Přechod členství v bytovém družstvu na dědice není podmíněn jeho žádostí o členství

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu v Brně vydalo zásadní a důležité stanovisko, které řeší převod členského podílu v bytovém družstvu na dědice a jeho členství v družstvu. V mnoha případech bylo vyžadováno, aby dědic po smrti zůstavit 

Soudci a státní zástupci středomořského regionu u Nejvyššího soudu v Brně

V úterý 1. února 2011 se na Nejvyšším soudě v Brně uskutečnilo pracovní setkání se soudci a státními zástupci ze zemí středomořského regionu. Pracovní návštěva u Nejvyššího soudu byla součástí studijní návštěvy kolegů ze zemí středomořského regionu vě 

Nejvyšší soud v Brně v roce 2010 výrazně zvýšil počet vyřízených věcí

Nejvyšší soud v Brně v roce 2010 oproti roku 2009 výrazně zvýšil výkon práce, což se odrazilo na počtu rozhodnutých věcí. V roce 2010 bylo Nejvyššímu soudu doručeno 6617 dovolání, z nichž bylo 1630 v trestní oblasti a 4987 v oblasti občanskoprávní a obchod