Vyvrácený strom v objektu Nejvyššího soudu si vyžádal zásah hasičů

Noční bouřky v Brně si vyžádaly také zásah hasičů v objektu Nejvyššího soudu v Burešově ulici. Na dvoře soudního objektu nevydržela nápor bouřícího živlu starší mohutná vrba, která se vyvrátila z kořenů a padla na plot oddělující objekt Nejvyššího s 

Mimořádná tisková konference Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud v Brně pořádá mimořádnou tiskovou konferenci s předsedou trestního senátu JUDr. Robertem Fremrem po jeho návratu z jeho druhého působení u Mezinárodního soudního tribunálu pro Rwandu. Tiskové konference se také zúčastní předsedkyně Nejvyššího  

Havárie vodovodního řadu u budovy Nejvyššího soudu

V pondělí 16. 7. 2012 kolem 5,45 hodin došlo k havárii vodovodního řadu u budovy Nejvyššího soudu v Brně v Bayerově ulici. Vodovodní řad praskl pod chodníkem v místech, kudy vjíždí eskorta a služební vozidla do objektu Nejvyššího soudu. Přestože voda vyté 

Nejvyšší soud zrušil chybné rozsudky, které bez řádných podkladů ponechaly omezení právní způsobilosti nemocného muže

Obvodní soud pro Prahu 8 a Městský soud v Praze nesplnily svou povinnost, když zamítly návrh muže (nar. 1945), jenž je současně umístěn v psychiatrické léčebně, na zmírnění omezení k právním úkonům z důvodů duševní nemoci. Oba soudy jeho návrh na zmírněn 

Krajský soud v Hradci Králové bezdůvodně odňal věc JUDr. Vondrušky zákonnému soudci

Nejvyšší soud v Brně projednal 13. června 2012 ve veřejném zasedání stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil ve prospěch obviněného JUDr. Josefa Vondrušky. Senát Nejvyššího soudu konstatoval, že usnesením Krajs 

Předsedkyně Nejvyššího soudu spolupořádá konferenci: „Odpovědnost v demokratickém právním státě“

Předsedkyně Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Iva Brožová a děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc ve čtvrtek 7. 6. 2012 pořádají významnou konferenci: „Odpovědnost v demokratickém právním státě“. Nad konferencí převzal záŨnbsp;

Nejvyšší soud přerušil výkon trestu Romana S.

Nejvyšší soud v Brně při předběžném projednávání stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil ve prospěch Romana S. (1982) z Olomouce, rozhodl 24. 5. 2012 o přerušení výkonu trestu jmenovaného do doby, než o stíž 

Nejvyšší soud odmítl dovolání lékaře, který z nedbalosti zavinil smrt pacientky

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání odmítl dovolání lékaře MUDr. P. H., který byl Okresním soudem v Karviné uznán 25. 1. 2011 vinným ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, kdy z nedbalostí zavinil smrt pacientky. Za to byl odsouzen k trestu odnět 

Stanovisko Nejvyššího soudu: Nájemné za užívání bytu lze zvyšovat po dohodě i jinak, než stanoví zákon č. 107/2006

Pokud se při sjednávání nájmu majitel bytu i nájemník dohodnou, že se bude nájem zvyšovat například o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem, pak lze tuto dohodu považovat za legitimní, protože se obě strany svobodně dohodly na způsobu zvyšován 

Informace ke stížnosti pro porušení zákona podané ve prospěch Romana S.

Vzhledem k častým dotazům zástupců sdělovacích prostředků, veřejnosti i některých aktivistů ke stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil ve prospěch Romana S., považuje Nejvyšší soud za vhodné sdělit toto vy