Rozhodnutí vě veci exposlanců - imunita

Rozhodnutí ve věci vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení ve věci bývalých poslanců ODS je již zveřejněno na webových stránkách. První rozhodnutí ve věci Bc. M. Š. je pod sp. značkou 3 Tcu 76/2013, druhé ve věci Bc. P. T. pod sp. zn. 3 Tcu 77 

Tisková zpráva k rozhodnutí ve věci bývalých poslanců

Na základě podaného návrhu právních zástupců bývalých poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Bc. Petra Tluchoře a Bc. Marka Šnajdra, rozhodl senát Nejvyššího soudu v neveřejném zasedání dne 16. 7. 2013 odpoledne tak, že se oba bývalí poslanci vyjímají z  

Porušení zákona v neprospěch stíhaného soudce

Podle rozsudku Nejvyššího soudu v Brně ze dne 16. 7. 2013 byl porušen zákona v neprospěch trestně stíhaného soudce Městského soudu v Brně (dočasně zproštěn výkonu funkce) Mgr. Jiřího Peška. Senát Nejvyššího soudu tak ve veřejném zasedání rozhodl na zák 

Odmítnuté dovolání ve věci registrace tajného agenta StB

Nejvyšší soud v neveřejném zasedání odmítl dovolání ve sporu o ochranu osobnosti (vedení v registru Ministerstva vnitra jako tajný agent StB) duchovního ThMgr. M. S. z obce nedaleko Prahy proti České republice – ministerstvu vnitra. Nejvyšší soud dovolání odmítl 

Výjimečný trest za brutální vraždu platí

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání odmítl dovolání L. K. (1970) z Ostravska, jenž je nyní ve výkonu trestu ve věznici Valdice, který byl odsouzen za zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 odst. 1, 2 písm. d) tr. zákoníku, přečin o 

Trest v případu brutálního týrání platí

Nejvyšší soud v neveřejném zasedání odmítl dovolání V. Š. (1974) z Brna, který byl odvolacím Krajským soudem v Brně odsouzen za zločin týrání svěřené osoby k trestu odnětí svobody v trvání 6 roků se zařazením do věznice s ostrahou. Nejvyšší soud dovolání  

NS odmítl dovolání ve věci zastřelení cvičeného psa

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání odmítl dovolání F. M. (1947) z Jihlavy, který byl odsouzen za to, že v lesním porostu zastřelil cvičeného německého ovčáka v hodnotě 44 tisíc korun. Okresní soud v Jihlavě jej 25. 6. 2012 uznal vinným trestným čine 

Nejvyšší soud odmítl dovolání v případu obchodování s lidmi

Nejvyšší soud v Brně odmítl dovolání R. L. (1979) z Popradu – Slovenská republika, v ČR bydlícího v Českých Budějovicích, který byl odsouzen za obchodování s lidmi k trestu odnětí svobody na 8,5 roku, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c), odst. 3 t 

NS odmítl dovolání za těžké zranění ranou pěstí

Nejvyšší soud odmítl dovolání J. D. (1992) z Brna, který byl 26. 9. 2012 odsouzen Městským soudem v Brně za zločin ublížení na zdraví k trestu odnětí svobody v trvání 7 let se zařazením do věznice s ostrahou. V trestu byl zohledněn i zločin loupeže, za kter 

Dovolání Mgr. R. P. bylo odmítnuto

Na základě četných dotazů zástupců sdělovacích prostředků lze potvrdit, že Nejvyšší soud v neveřejném zasedání odmítl dovolání Mgr. R. P. jako zjevně neopodstatněné. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí dosud nebylo doručeno účastníkům řízení a jeho výslede