Stanovisko Nejvyššího soudu k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících a jedů (§ 283, § 284, § 285 tr. zákoníku).

V rámci sjednocující soudní praxe schválilo trestní kolegium Nejvyššího soudu stanovisko k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících a jedů (§ 283, § 284, § 285 tr. zákoníku). Trestní kolegium Nejvy 

Konference Společnost, právo a politika

Předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová pořádá společně s děkankou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Mirjam Friedovou konferenci nazvanou „Společnost, právo a politika“, která se koná 6. 5. 2014 od 10 hodin v aule Filozofické fakulty Univerzit 

Spolupráce Ústavního soudu s Nejvyšším soudem

Ústavní soud ve spolupráci s Nejvyšším soudem, jako vnitrostátním koordinátorem ECLI, přistoupil od března 2014 k soudům členských států Evropské unie participujících na unijním projektu v oblasti justice ECLI – European Case Law Identifier. Zapojením Ústavního 

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém zasedání 12. 3. 2014 projednalo a vzalo na vědomí Metodiku Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (§ 2958 NOZ). Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník (NOZ) platný od 1. 1. 2014 zruŨnbsp;

Stanovisko OOK - náklady na obhajobu v trestním řízení

V rámci své sjednocující soudní praxe schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ke zveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2014, sp, zn. 30 Cdo 2533/2013, s právní větou: Náklady řízení  

Jednání se členy ústavně právního výboru PSP

Ve čtvrtek 6. 3. 2014 se v budově Nejvyššího soudu v Brně uskutečnilo pracovní jednání vedení Nejvyššího soudu v čele s jeho předsedkyní JUDr. Ivou Brožovou se členy delegace ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny parlamentu ČR v čele s jeho předs 

JUDr. Roman Fiala předsedou Komise pro rekodifikaci civilního práva procesního

Ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena Válková, CSc., jmenovala místopředsedu Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialu předsedou Komise pro rekodifikaci civilního práva procesního. Cílem práce této komise bude připravit rekodifikaci civilního práva procesního a t 

NS odmítl dovolání ve věci utýraných psů

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání odmítl dovolání chovatelky zvířat D. Z. (1965) z Ostravska, která byla odsouzena Okresním soudem v Ostravě 30. 11. 2012 odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Výkon tohoto trestu jí podmíněně odlo 

Nejvyšší soud přivítal ministryni spravedlnosti a špičky české justice

Na Nejvyšším soudu v Brně se v pondělí 10. 2. 2014 odpoledne sešli vrcholní představitelé české justice a ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Předmětem pracovního jednání bylo vymezení problémů, které současnosti justici zatěžují a s 

Reakce Nejvyššího soudu na nepravdivé články v deníku Právo

Vyjádření Nejvyššího soudu ke zkresleným článkům zveřejněným v deníku Právo a publikovaných na zpravodajském portálu www.novinky.cz. Předně je třeba poukázat na vyloženou dezinpretaci rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1116/2012, když podle tvrzení