Dotaz FO na rozhodnutí týkajících se Rozvrhu práce

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 9. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 41/2014, sděluji: veškerá rozhodnutí, který se dotýkají „Rozvrhu práce“ jsou zveřejněna na webových stránkách Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz), a to po 

Dotaz FO na rozhodnutí - exekuce, dědictví

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 13. 8. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 39/2014, sděluji: požadovaný rozsudek Nejvyššího soudu, jehož text je citován ve Vámi doloženém článku na www.aktualne.cz, je veřejně přístupný na  

Dotaz FO na dvě rozhodnutí NS

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 8. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 38/2014, sděluji: 1) Rozhodnutí ve věci Ing. P. T. bylo vydáno 31. 7. 2014, ale dosud nebylo vypracováno odůvodnění rozhodnutí, na které má senát lhůtu 2 

Dotaz FO na rozhodnutí 30 Cdo 986/2009

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 8. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 37/2014, sděluji: rozhodnutí ve věci 30 Cdo 986/2009 je veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu, kde stačí zadat výše uvedenou spiso 

Dotaz FO na rozhodnutí vynětí z pravomoci

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 21. 7. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 34/2014, sděluji: požadované rozhodnutí je veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz/ 

Dotaz AK ke statistice rejstříku Pzo - přezkum zákonnosti odposlechů

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 1. 7. 2014, která byla Nejvyššímu soudu doručena 8. 7. 2014 a je vedena pod sp. zn. Zin 33/2014, sděluji: veškeré statistické informace o přezkumu zákonnosti příkazu k záznamu a odposlechu telekomunikačního provozu  

Dotaz FO na zveřejňování rozhodnutí NS

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 11. 6. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 31/2014, sděluji: požadovaná rozhodnutí, včetně spisových značek, jsou zveřejněna a přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz) 

Dotaz FO na kárná řízení

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 6. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 30/2014, sděluji: všechna rozhodnutí, ve kterých byl Nejvyšší soud jako kárný soud ve věci státních zástupců jako soud odvolací, jsou zveřejněna v pln 

Dotaz FO - odpověď na stížnost - vyřízení

Na základě Vaší stížnosti na žádost o informace ze dne 30. 5. 2014, která byla Nejvyššímu soudu doručena 3. 6. 2014 a je vedena pod sp. zn. Zin 21/2014-II, sděluji: Na otázku č. 4 – „Zda dnešní novelizované usnesení 238 OSŘ (293/13 Sb.) koresponduje s při 

Dotaz FO na složení senátu ve věci 4 Tdo 208/2014

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 2. 6. 2014, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 3. 6. 2014 a je vedena pod sp. zn. Zin 29/2014, sděluji: ve věci 4 Tdo 208/2014 rozhodoval senát ve složení: předseda senátu JUDr. Jiří Pácal, členové JUDr.